• Εκπαίδευση

Ημερίδα προηγμένης μελέτης βρεφικής κολύμβησης

Ημερίδα προηγμένης μελέτης βρεφικής κολύμβησης

Advanced baby swimming study day / cpd

Ημερίδα προηγμένης μελέτης βρεφικής κολύμβησης

Η “Ημερίδα προηγμένης μελέτης βρεφικής κολύμβησης” ενσωματώνει τις προηγμένες πρακτικές διδασκαλίας Birthlight για το ζεύγος γονέας-παιδί που απαιτούν ευαίσθητη προσέγγιση και ειδικές δεξιότητες, προκειμένου να διευκολυνθεί η απόλαυση και η πρόοδος στο νερό. Πολύ μικρά μωρά με τους γονείς τους, μωρά/νήπια που κλαίνε κατ 'επανάληψη στα μαθήματα, μωρά/νήπια υπό την πίεση των γονέων τους για την εκτέλεση ασκήσεων και φοβισμένα μωρά/νήπια πρόκειται να επωφεληθούν ιδιαίτερα από τη γνώση που θα αποκομίσουν οι εκπαιδευτές από την ημερίδα αυτή.

Συλλογικά σχεδιασμένο από τους έμπειρους καθηγητές Birthlight, η ημερίδα διερευνά την αλληλεπίδραση γονέα και μωρού στο νερό ως μια διαδικασία μυαλού και σώματος στο οποίο η παρατήρηση του κάθε ζεύγους γονέα παιδιού και δίνεται προτεραιότητα στην ανταπόκριση στις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Οι πρακτικές ενίσχυσης της χαλαρής και ευχάριστης αλληλεπίδρασης στο υδάτινο περιβάλλον νερό μπορεί να έχει θετικές συνέπειες όσον αφορά την αυτοπεποιθηση των παιδιών, τη συναισθηματική τους νοημοσύνη, αλλά και για την προώθηση πιο αρμονικών σχέσεων στην οικογένεια και στην κοινότητα. Η ημέρίδα είναι βιωματική και προσδίδει μια σειρά από τεχνικές που δεν είναι ευρέως προσβάσιμες με στόχο τη διευκόλυνση στην «ανατροφή των παιδιών» στο νερό.

Ποιος είναι αυτό το μάθημα για;

  • Το μάθημα είναι ανοιχτό σε πιστοποιημένους εκπαιδευτές βρεικήε κολύμβησης Birthlight “Certified Birthlight Baby Swimming Teachers” (επιπέδο 2 ή κάτοχοι 2 πιστοποιητικών βρεφικής κολύμβησης Birtlight).
  • Αιτήσεις από άλλους έμπειρους εκπαιδευτές βρεφικής κολύμβησης (με δύο τουλάχιστον χρόνια διδακτική εμπειρία) είναι δυνατόν να επιτρέπονται και να γλινανται δεκτές κατά περίπτωση μετά από μεμονωμένη εξέταση.

Αναλυτικό Πρόγραμμα

Το μάθημα αυτό παρουσιάζει επιπλέον πόρους διδασκαλίας που αναπτύχθηκαν από τον Birthlight προκειμένου να επεκτείνει περαιτέρω τις δεξιότητες των εκπαιδευτών του, σε τομείς που απαιτούν μεγαλύτερη γνώση και πρακτική προσαρμογή:

  • Κολύμβηση με πολυ μικρά μωρά-νεογέννητα (0-4 μήνες)
  • Αλληλεπίδραση με μωρά / νήπια που αρνούνται κολυμβητικά βοηθήματα
  • Εναλλακτικές μέθοδοι βουτιάς ανάλογα με τις εξατομικευμένες ανάγκες
  • Μετάβαση στις ανεξάρτητες καταδύσεις και κολύμβηση για μωρά από 10 μήνών και έπειτα
  • Τεχνικές αναπνοής για βρέφη και νήπια
  • Περαιτέρω γνώσεις για τη βρέφική ανάπτυξη και τις δυνανικές γονέα-βρέφους προσφέρονται ώστε να καλύψει τις διαφορετικές ανάγκες του ζεύγους γονέα / βρέφους στην πισίνα. Μη επικριτική χαρτογράφηση των συναισθηματικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των γονέων και τα μωρών τους, χρησιμοποιείται για να βοηθήσει τους γονείς να αλληλεπιδρούν θετικά με τα μωρά τους στο νερό.

Η Ημερίδα προηγμένης μελέτης βρεφικής κολύμβησης Birtlight περιλαμβάνει 2 συνεδρίες στην πισίνα, η οποία που ακολουθείται από λεπτομερή απολογισμό και ανατροφοδότηση.

Με την ολοκλήρωση της “Ημερίδας προηγμένης μελέτης βρεφικής κολύμβησης”, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν Πιστοποιητικό ανώτερης εκπαίδευσης βρεφικής κολύμβηση Birthlight. Αυτή η μέρα μελέτη συμβάλλει στην Συνεχή Επαγγελματική Εκπαίδευση CPD. (Οι εκπαιδευτές βρεφικής κολύμβησης Birthlight μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή την ενότητα για τους σκοπούς του προγράμματος Συνεχούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (CPDs) με το οποίο δεσμεύονται, προκειμένου να τηρούνται τα ποιοτικά κριτήρια ασφαλούς και επαγγελματικής διδασκαλίας με ανανεωμένες τεχνικές.)

Δείτε Επίσης

Δίπλωμα βρεφικής κολύμβησης Επίπεδο 1

Πρόκειται για ένα εντατικό σεμινάριο τριών ημερών που καλύπτει την περίοδο για βρέφη κυρίως από 3 έως 12 μηνών

Δίπλωμα βρεφικής κολύμβησης Επίπεδο 2

Προκειται για ένα 2 ήμερο εντατικό σεμινάριο, απευθυνόμενο σε πιστοποιημένους δασκάλους «Birthlight Baby Swimming» ...

Δίπλωμα Νηπιακής Κολύμβησης

εντατικό σεμινάριο δύο ημερών που καλύπτει το κενό που υπάχει μεταξύ της περιόδου της βρεφικής κολύμβησης και την περίοδο...

Δίπλωμα βρεφικής κολύμβησης για παιδιά με ειδικές ικανότητες

Το ξεχωριστό αυτό εκπαιδευτικό σεμινάριο έχει αναπτυχθεί από τους καθηγητές Birthlight προκειμένου να προσφέρουν...

Birthlight Birthlight - Aqua Yoga Level 1 Birthlight - Baby Swimming Level 1 Birthlight - Baby Swimming Level 2 Birthlight - Aqua Natal Yoga Birthlight - baby & toddler swimming Human Mama Mommy to be Πειρατές της πισίνας