• Εκπαίδευση

Δίπλωμα Νηπιακής Κολύμβησης

Δίπλωμα Νηπιακής Κολύμβησης

Αυτό το εκπαιδευτικό σεμινάριο Birthlight είναι ένα εντατικό σεμινάριο δύο ημερών που καλύπτει το κενό που υπάχει μεταξύ της περιόδου της βρεφικής κολύμβησης και την περίοδο των κανονικών μαθημάτων κολύμβησης για μικρά παιδιά (μικρή πισίνα). Κατά τη μετάβαση στην ανεξάρτητη κίνηση, όταν η φυσική επαφή των νηπίων με τους γονείς τους είναι συχνά μειωμένη, ο Birthlight με το σεμινάριο αυτό, μέσω των εκπαιδευτών του, υποστηρίζει την τρυφερή επαφή και την παιχνιδιάρικη διάθεση ενώ παρέχει μια θετική κοινή εμπειρία γονέα και νηπίου. Τα μαθήματα κολύμβησης Birthlight αυτής της νηπιακής ηλικίας είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στους πατέρες.

Σε ποιους απευθύνεται το σεμινάριο;

Το σεμινάριο απευθύνεται σε: 

  • Εκπαιδευτές βρεφικής κολύμβησης Birthlight (επίπεδο 1 + 2)
  • Όλους τους εξειδικευμένους προπονητές κολύμβησης 
  • Αιτούντες χωρίς κάποια πιστοποίηση κολύμβησης σε περίπτωση που πληρούν τα κριτήρια και ιδιαίτερα αν έχουν εμπειρία με μωρά

 Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι σε θέση να κολυμπήσουν 25 μέτρα άνετα χωρίς τη χρήση βοηθητικών μέσων και να είναι σε θέση να εκτεούν βουτιά. Γνώσεις πρώτων βοηθειών συνίσταται. (Οι γνώσεις διάσωσης είναι απαραίτητες για εκείνους που σχεδιάζουν να εργαστούν σε χώρους όπου δεν υπάρχει ναυαγοσώστης.)

 Για όλους τους υποψήφιους που δεν διαθέτουν την Πιστοποίηση “Birthlight Baby Swimming” απαιτείται να ολοκληρώσουν μια συγκεκριμένη εκπαίδευση “γέφυρα” έτσι ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να αποκτήσουν επαρκείς γνώσεις προκειμένου να είναι σε θέση να κατανοήσουν τη φιλοσοφία και το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού σεμιναρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί με Κική Κατσικάρη

Οι εκπαιδευτές βρεφικής κολύμβησης Birthlight μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή την ενότητα για τους σκοπούς του προγράμματος Συνεχούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (CPDs) με το οποίο δεσμεύονται, προκειμένου να τηρούνται τα ποιοτικά κριτήρια ασφαλούς και επαγγελματικής διδασκαλίας με ανανεωμένες τεχνικές.

 

Περιεχόμενα – αντικείμενα και στόχοι του σεμιναρίου

Η νηπιακή κολύμβηση προσφέρει μια δομημένη βάση για τους γονείς προκειμένου να αλληλεπιδρούν θετικά με τα παιδιά τους (2-4 ετών) στο νερό και να διευκολυνθεί η μετάβασή των νηπίων από τη βρεφική στην ανεξάρτητη κολύμβηση με  κύριο συναίσθημα την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους!

 Οι στόχοι του μαθήματος είναι:

  • Να εξοπλίσει τους εκπαιδευτές βρεφικής κολύμβησης (Bithlight Baby Swimming) με πόρους για να 

α) να ενσωματώσουν αποτελεσματικά, ως ανεξάρτητα, τα νέα (χωρίς προηγούμενη εμπειρία στην κολύμβηση) νήπια στα τμήματα κολύμβησης (μικρή πισίνα)

β) να προσφέρουν στα νήπια με προηγούμενη εμπειρία σε τμήματα βρεφικής κολύμβησης τις δεξιότητες και τα κίνητρα ώστε να προχωρήσουν στην πλήρως ανεξάρτητη κολύμβηση.

  • Οι δημιουργία καλύτερων βάσεων στα νήπια προκειμένου να έχουν ισορροπία σώματος, να κολυμπούν ελεύθερο στυλ, για τη διδασκαλία αναπνοών χρησιμοποιώντας τις τεχνικές Birthlight .
  • Να μπορούν οι εκπαιδευτές να μεταδώσουν στους μικρούς μαθητές τους, δεξιότητες και τεχνικές ασφαλείας μέσα στο νερό.
  • Να ενισχυθεί η φυσική ευεξία και να τονωθεί η επικοινωνία μεταξύ των γονέων και των παιδιών με τρόπους που θρέφουν το πνεύμα και ισχυροποιούν τους οικογενειακούς δεσμούς. Τραγούδια και παιχνίδια χρησιμοποιούνται για να διευκολυνθεί η αποτελεσματική ένταξη των δεξιοτήτων σε μια παιχνιδιάρικη και χαλαρή ατμόσφαιρα.

  

Πώς αξιολογείται ο εκπαιδευόμενος;

Ο εκπαιδευτής αξιολογεί τους εκπαιδευόμενους μέσω μίας θεωρητικής και πρακτικής επίδειξης κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου. Επιπλέον οι ασκούμενοι αξιολογούνται μέσω μιας σειράς εργασιών και πρακτικής εξάσκησης (coursework), μετά το πέρας του σεμιναρίου. H πρακτική αποτελείται από τέσσερις ομαδικές συνεδρίες με τουλάχιστον 3 ζεύγη γονέα / παιδί και  μία κριτική ενός βιβλίου ή DVD. Θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός έξι μηνών μετά το τέλος του σεμιναρίου.

 

Τι πιστοποίηση θα αποκτηθεί από αυτό το σεμινάριο

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου αλλά και της πρακτικής άσκησης (coursework), οι υποψήφιοι θα αποκτήσουν το πιστοποιητικό εκπαιδευτή νηπιακής κολύμβησης Birthlight 

«Certified Toddler Swimming Teacher» που τους δίνει το δικαίωμα να διδάξουν σε παιδιά ηλικίας ακόμα και από 18 μηνών έως 3-4 ετών με τους γονείς-συνοδούς τους.

Το Δίπλωμα βρεφικής κολύμβησης της Birthlight είναι πλήρης πιστοποίηση διδασκαλίας και είναι αναγνωρισμένο τόσο ως επαγγελματική όσο και ως ασφαλιστική διαπίστευση. Όσοι έχουν Δίπλωμα μπορούν να καταχωρηθούν στο μητρώο των δασκάλων Birthlight, με αναφορά στη δική τους ιστοσελίδα.

 

Δείτε Επίσης

Δίπλωμα βρεφικής κολύμβησης Επίπεδο 1

Πρόκειται για ένα εντατικό σεμινάριο τριών ημερών που καλύπτει την περίοδο για βρέφη κυρίως από 3 έως 12 μηνών

Δίπλωμα βρεφικής κολύμβησης Επίπεδο 2

Προκειται για ένα 2 ήμερο εντατικό σεμινάριο, απευθυνόμενο σε πιστοποιημένους δασκάλους «Birthlight Baby Swimming» ...

Δίπλωμα βρεφικής κολύμβησης για παιδιά με ειδικές ικανότητες

Το ξεχωριστό αυτό εκπαιδευτικό σεμινάριο έχει αναπτυχθεί από τους καθηγητές Birthlight προκειμένου να προσφέρουν...

Ημερίδα προηγμένης μελέτης βρεφικής κολύμβησης

Η “Ημερίδα προηγμένης μελέτης βρεφικής κολύμβησης” ενσωματώνει τις προηγμένες πρακτικές διδασκαλίας Birthlight ...

Birthlight Birthlight - Aqua Yoga Level 1 Birthlight - Baby Swimming Level 1 Birthlight - Baby Swimming Level 2 Birthlight - Aqua Natal Yoga Birthlight - baby & toddler swimming Human Mama Mommy to be Πειρατές της πισίνας