• Εκπαίδευση

Δίπλωμα βρεφικής κολύμβησης Επίπεδο 2

Δίπλωμα βρεφικής κολύμβησης Επίπεδο 2

Βρεφική κολύμβηση επίπεδο 2

Προκειται για ένα 2 ήμερο εντατικό σεμινάριο, απευθυνόμενο σε  πιστοποιημένους δασκάλους «Birthlight Baby Swimming» επιπέδου 1. Το σεμινάριο επανεξετάζει και επεκτείνει τα υλικά του Επιπέδου 1.

Η ιδιαίτερη έμφαση του σεμιναρίου είναι στα μωρά ηλικίας 9-18 μηνών και μεγαλύτερα καθώς και στη δυναμική του ζεύγους γονέα-βρέφους.

Το σεμινάριο αποσκοπεί στο να δώσει τα απαραίτητα εφόδια στους συμμετέχοντες για να διδάξουν αποτελεσματικά καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες των γονέων και των παιδιών. Τα στοιχεία που διδάχθηκαν στα μαθήματα του Επιπέδου 1 συνδυάζονται σε πιο δυναμικούς συνδυασμούς . Το μάθημα εμβαθύνει στην κατανόηση και την πρακτική της βρεφικής κολύμβησης.

Πώς αξιολογείται ο εκπαιδευόμενος;

Ο εκπαιδευτής αξιολογεί τους εκπαιδευόμενους μέσω πρακτικής επίδειξης.

Τι πιστοποίηση θα αποκτηθεί από αυτό το σεμινάριο

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της πρακτικής αξιολόγησης του Επιπέδου 2, οι πιστοποιημένοι δάσκαλοι Επίπεδου 1, θα αποκτήσουν το Πιστοποιητικό Εκπαιδευτών «Birthlight Baby Swimming» Επιπέδου 2.
Το Πιστοποιητικό Εκπαιδευτών Επιπέδου 2 είναι το πλήρες επαγγελματικό πιστοποιητικό διδασκαλίας για την «βρεφική κολύμβηση».

Δείτε Επίσης

Δίπλωμα βρεφικής κολύμβησης Επίπεδο 1

Πρόκειται για ένα εντατικό σεμινάριο τριών ημερών που καλύπτει την περίοδο για βρέφη κυρίως από 3 έως 12 μηνών

Δίπλωμα Νηπιακής Κολύμβησης

εντατικό σεμινάριο δύο ημερών που καλύπτει το κενό που υπάχει μεταξύ της περιόδου της βρεφικής κολύμβησης και την περίοδο...

Δίπλωμα βρεφικής κολύμβησης για παιδιά με ειδικές ικανότητες

Το ξεχωριστό αυτό εκπαιδευτικό σεμινάριο έχει αναπτυχθεί από τους καθηγητές Birthlight προκειμένου να προσφέρουν...

Ημερίδα προηγμένης μελέτης βρεφικής κολύμβησης

Η “Ημερίδα προηγμένης μελέτης βρεφικής κολύμβησης” ενσωματώνει τις προηγμένες πρακτικές διδασκαλίας Birthlight ...

Birthlight Birthlight - Aqua Yoga Level 1 Birthlight - Baby Swimming Level 1 Birthlight - Baby Swimming Level 2 Birthlight - Aqua Natal Yoga Birthlight - baby & toddler swimming Human Mama Mommy to be Πειρατές της πισίνας