• Εκπαίδευση

Δίπλωμα βρεφικής κολύμβησης για παιδιά με ειδικές ικανότητες

Δίπλωμα βρεφικής κολύμβησης για παιδιά με ειδικές ικανότητες

Βρεφική Κολύμβηση για παιδιά με αναπηρία

Το ξεχωριστό αυτό εκπαιδευτικό σεμινάριο έχει αναπτυχθεί από καθηγητές και τον οργανισμό Birthlight προκειμένου να προσφέρουν στους γονείς των βρεφών και των νηπίων με ειδικές ανάγκες και αναπηρίες, την ευκαιρία να απολαύσουν μαζί, τη χρήση και τις ιδιότητες του νερού σε ένα χαλαρό και υποστηρικτικό περιβάλλον, με στόχο την τόνωση της ανάπτυξης των παιδιών τους. Η μέθοδός μας συμπληρώνει και επεκτείνει τις καθιερωμένες μεθόδους Birthlight και είναι ειδικά σχεδιασμένη για να βοηθήσει τους μελλοντικούς ενήλικες με μειωμένη κινητικότητα και αναπηρίες να απολαμβάνουν μεγαλύτερη ελευθερία στο νερό.

Σε ποιους απευθύνεται το σεμινάριο;

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

  • Ειδικευμένους εκπαιδευτές βρεφικής κολύμβησης Birthlight (επίπεδο 1, επίπεδο 2, νηπιακής κολύμβησης)
  • Όλους τους εξειδικευμένους προπονητές κολύμβησης που εργάζονται με μωρά και παιδιά προσχολικής ηλικίας
  • Επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά με αναπηρίες (υδροθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές, νοσηλευτές, φροντιστές).

Για όλους τους υποψήφιους που δεν διαθέτουν την Πιστοποίηση “Birthlight Baby/Toddler Swimming” απαιτείται να ολοκληρώσουν μια συγκεκριμένη εκπαίδευση “γέφυρα” έτσι ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να αποκτήσουν επαρκείς γνώσεις προκειμένου να είναι σε θέση να κατανοήσουν τη φιλοσοφία και το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού σεμιναρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί με Κική Κατσικάρη

Οι εκπαιδευτές βρεφικής κολύμβησης Birthlight μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή την ενότητα για τους σκοπούς του προγράμματος Συνεχούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (CPDs) με το οποίο δεσμεύονται, προκειμένου να τηρούνται τα ποιοτικά κριτήρια ασφαλούς και επαγγελματικής διδασκαλίας με ανανεωμένες τεχνικές.

Περιεχόμενα – αντικείμενα και στόχοι του σεμιναρίου

Το μάθημα βασίζεται στην πρακτική εμπειρία και σε επιστημονικές μελέτες, έχοντας ως κύριο στόχο να μεταδώσει τις πρακτικές δεξιότητες για να βοηθήσει τα βρέφη και τα νήπια με αναπηρίες να απολαύσούν την κίνηση στο νερό όσο το δυνατόν πιο ελεύθερα.

Οι συμμετέχοντες στο εκπαιδευτικό σεμινάριο διδάσκονται πώς να βοηθήσουν τους γονείς να στηρίξουν, να βοηθήσουν και να κατανοήσουν τα βρέφη και τα νήπια τους με χρήση κολυμβητικών βοηθητικών μέσων σύμφωνα με την εκαστοτε περίπτωση και να δημιουργήσουν μια ζεστή και χαλαρωτική ατμόσφαιρα που κάνει τα μαθήματα στο νερό ευχάριστα τόσο για τα παιδιά όσο και για τους γονείς.

Οι γνώσεις που μεταδίδονται αφορούν τόσο ατομικά όσο και ομαδικά μαθήματα βρεφικής και νηπιακής κολύμβησης για παιδιά με ειδικές ανάγκες αναπηρία. Επιπλέον συμπεριλαμβάνουν και την ενσωμάτωση παιδιών με αναπηρίες σε τμήματα βρεφικής και νηπιακής κολύμβησης τυπικού πλυθυσμού με στόχο την κοινωνικοποίηση και την αποδοχή!

Πώς αξιολογείται ο εκπαιδευόμενος;

Ο εκπαιδευτής αξιολογεί τους εκπαιδευόμενους μέσω μίας θεωρητικής και πρακτικής επίδειξης κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου. Επιπλέον οι ασκούμενοι αξιολογούνται μέσω μιας σειράς εργασιών και πρακτικής εξάσκησης (coursework), μετά το πέρας του σεμιναρίου. H πρακτική αποτελείται από ένα φύλλο εργασίας, τέσσερις ομαδικές ή ατομικές συνεδρίες, μια κριτική από μέντορα και  μία κριτική ενός βιβλίου/DVD.  Η πρακτική θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός έξι μηνών μετά το τέλος του σεμιναρίου.

Τι πιστοποίηση θα αποκτηθεί από αυτό το σεμινάριο

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου αλλά και της πρακτικής άσκησης (coursework), οι υποψήφιοι θα αποκτήσουν το πιστοποιητικό εκπαιδευτή βρεφικής και νηπιακής κολύμβησης για παιδιά με ειδικές ανάγκες και αναπηρίες Birthlight
«Certified Special Swimming Teacher» που τους δίνει το δικαίωμα να διδάξουν σε βρέφη και μικρά παιδιά με τους γονείς-συνοδούς τους.

Το Δίπλωμα βρεφικής κολύμβησης της Birthlight είναι πλήρης πιστοποίηση διδασκαλίας και είναι αναγνωρισμένο τόσο ως επαγγελματική όσο και ως ασφαλιστική διαπίστευση.

Όσοι έχουν Δίπλωμα μπορούν να καταχωρηθούν στο μητρώο των δασκάλων Birthlight, με αναφορά στη δική τους ιστοσελίδα.

Δείτε Επίσης

Δίπλωμα βρεφικής κολύμβησης Επίπεδο 1

Πρόκειται για ένα εντατικό σεμινάριο τριών ημερών που καλύπτει την περίοδο για βρέφη κυρίως από 3 έως 12 μηνών

Δίπλωμα βρεφικής κολύμβησης Επίπεδο 2

Προκειται για ένα 2 ήμερο εντατικό σεμινάριο, απευθυνόμενο σε πιστοποιημένους δασκάλους «Birthlight Baby Swimming» ...

Δίπλωμα Νηπιακής Κολύμβησης

εντατικό σεμινάριο δύο ημερών που καλύπτει το κενό που υπάχει μεταξύ της περιόδου της βρεφικής κολύμβησης και την περίοδο...

Ημερίδα προηγμένης μελέτης βρεφικής κολύμβησης

Η “Ημερίδα προηγμένης μελέτης βρεφικής κολύμβησης” ενσωματώνει τις προηγμένες πρακτικές διδασκαλίας Birthlight ...

Birthlight Birthlight - Aqua Yoga Level 1 Birthlight - Baby Swimming Level 1 Birthlight - Baby Swimming Level 2 Birthlight - Aqua Natal Yoga Birthlight - baby & toddler swimming Human Mama Mommy to be Πειρατές της πισίνας