• Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

Σεμινάρια

Η Κική Κατσικάρη, έχει εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί από τον παγκόσμιο οργανισμό BIRTHLIGHT. Δείτε τα σεμινάρια...

Birthlight

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος παγκόσμιος εκπαιδευτικός οργανισμός BIRTHIGHT είναι αφιερωμένος στην άσκηση κατά το...

Οι Εκπαιδευτές μας

Οι εκπαιδευτές Birthlight αποτελλούν εγγύηση για τη μοναδική εμπειρία, “εμπειρία ζωής”, που θα πρέπει να αποτελλεί για...

Οι συνεργάτες μας

Δείτε τους συνεργάτες μας

Birthlight Birthlight - Aqua Yoga Level 1 Birthlight - Baby Swimming Level 1 Birthlight - Baby Swimming Level 2 Birthlight - Aqua Natal Yoga Birthlight - baby & toddler swimming Human Mama Mommy to be Πειρατές της πισίνας